Mga tula

Mga tula


  • May-akda: Iba-iba

  Ang “Berso sa Metro” ay isang programang inilunsad ng Instituto Cervantes mula noong taong 2007 para mas mapabuti ang pang-araw-araw na komyut sa LRT sa pamamagitan ng pagpaskil ng mga teksto mula sa iba’t ibang tula para mabasa ng mga tao.

  Ang mga tulang ito ay orihinal sa wikang Kastila (kaliwa) pero isinalin sa Tagalog (kanan) para maintindihan ng mambabasa.

  • May-akda: Iba-iba
  • Isinulat: 2009

  Ang Tulaan sa Tren 2 ay isang paligsahan kung saan iniimbita ang publiko na magpadala ng mga tula na ilalagay sa mga tren ng Light Rail Transport Authority para itaguyod ang gawaing pagbabasa.

  Ang mga tula dito ay nakuha mula sa librong Off the beaten track: Poems from Tulaan sa Tren 2 (ISBN 978-971-94015-3-7). Maaaring basahin ang buong libro sa Internet Archive. Hindi ko isinama sa pahinang ito ang mga ibang bahagi ng libro katulad ng pambungad, pati na rin ang mga tulang hindi isinulat sa wikang Tagalog.