Wikang Tagalog

Piliin ang wika

Kuwento

Ilang gabi nang ako ang kapiling niya sa higaan. Tila musmos akong dumarama sa init ng kanyang dibdib at nakikinig sa pintig ng kanyang puso. Nguni, patuloy akong nagtataka sa malalim na paghinga niya, sa kanyang malungkot na pagtitig sa lahat ng bagay, sa kanyang impit na paghikbi… Ilang araw ko nang hindi nadadalaw ang aklatan; ilang araw ko nang hindi nasasalamin ang isang larawang mahal sa akin—bilugang mukha, malapad na noo, hati-sa-kaliwang buhok, singkit na mga mata, hindi katangusang ilong, mga labing duyan ng isang giting puspos-kasiyahan… Sa kanya ang aking noo at mga mata.
Menu

Piliin ang wika